Projekt unijny Przedszkola w Ostrołęce dla ...

Zapraszamy do zapoznania się z projektem pt. "Przedszkola w Ostrołęce dla wszystkich". Głównym celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie miasta Ostrołęka, realizacja zajęć dodatkowych dla 200 dzieci w tym dla 8 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności podniesienie kompetencji zawodowych 19 nauczycielek zatrudnionych w przedszkolach objętych wsparciem w ramach projektu w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

Ulotka PM 15 Kraina Marzeń
Regulamin uczestnictwa
plakat Ostrołęka
Oświadczenie uczestnika projektu - uczeń
kwestionariusz zgłoszeniowy - uczeń
Przedszkolowo.pl logo